Προσωπικά στοιχεία – About the author

kzAssociate Professor at the Department of International and European Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (kz [at] uom.edu.gr)

Doing research on Web 2.0 applications, especially in Politics and Tourism.

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκω Στατιστική και Μεθόδους Έρευνας. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την δειγματοληψία και την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνικές έρευνας, την έρευνα πεδίου, την εκλογική γεωγραφία, τη μελέτη και αξιολόγηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ασχολούμαι επίσης με τη μελέτη εφαρμογών του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) στον Τουρισμό και την Πολιτική. Έχω δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στα ελληνικά σχετικά με μεθόδους έρευνας («Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;», «Επιστημονική έρευνα»).

My site

[personal site at the University of Macedonia]

My Social Networks

[SYNC.gr] http://sync.gr/kostaszafiropoulos/

[linkedin] http://www.linkedin.com/in/kostaszafiropoulos

[Xing] https://www.xing.com/profile/Kostas_Zafiropoulos

[twitter] http://twitter.com/KostasZaf

[friendfeed] http://friendfeed.com/kostaszafiropoulos

[Facebook] http://www.facebook.com/kostas.zafiropoulos

my Academia.edu homepage

Kostas Zafiropoulos University of Macedonia

or go to the home page of this blog

kostaszafiropoulos.wordpress.com

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: